Συνεδρίαση Διαχειριστικής Επιτροπής Κληροδοτημάτων Δήμου Αίγινας.

Δήμος Αίγινας. Πρόσκληση.
Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στη συνεδρίαση της Διαχειριστικής Επιτροπής των Κληροδοτημάτων που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων που
βρίσκεται στο Δημοτικό κτίριο επί των οδών Αγ. Παρασκευής & Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού) στις 19-9-2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΤΑΡΣΙΤΣΑΣ ΘΩΜΑΪΔΟΥ
1. Kαθορισμός όρων για την απ’ ευθείας εκμίσθωση του ακινήτου του
Κληροδοτήματος επί της οδού Σκούφου 5, στην Αθήνα

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΡΑΚΕΙΟ (ΣΠΥΡΟΥ ΑΛΥΦΑΝΤΗ)
1. Λήψη απόφασης σχετικά με το αίτημα του Δήμου Αίγινας προς το ΡΑΚΕΙΟ
Κληροδότημα για συνέχιση της στέγασης των Υπηρεσιών του στο ακίνητο 1ου
ορόφου του Κληροδοτήματος που βρίσκεται στην οδό Π. Αιγινήτου 4, στην
πόλη της Αίγινας

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ
1.Λήψη απόφασης για την ανάθεση σε Λογιστή της λογιστικής
παρακολούθησης των Κληροδοτημάτων του Δήμου Αίγινας (σύνταξη
προϋπολογισμών – απολογισμών, υποβολή φορολογικών δηλώσεων κλπ)

Ο Δήμαρχος
Ως Πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής
Σάκης Σακκιώτης