Απόφαση Δημάρχου για προκήρυξη εκλογών Τοπικών Συμβουλίων Νέων.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ                                                       Αίγινα          26/03/2008
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ

Απόφαση    αριθμός 174 / 2008
                                         
Ο Δήμαρχος  Αίγινας
Έχοντας υπόψη του,

1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ.4 του υπ.αριθμ. 6896/04.02.2008 απόφασης των Υπουργ.Εσωτερικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα "Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη μελών Συμβουλίου των Τοπικών Συμβουλίων Νέων και ρύθμιση Θεμάτων διαδικασίας διεξαγωγής των Εκλογών".  

2. Την υπ΄αριθμόν 48/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας περί διεξαγωγής στις 30 Μαρτίου 2008 εκλογών για την ανάδειξη Τοπικών Συμβουλίων Νέων στο Δήμο της Αίγινας.  

3. Τις υποβληθείσες δηλώσεις υποψηφιοτήτων  

Ανακηρύσσει

Ως υποψήφιους για εκλογή τους, ως μελών του Τοπικού Συμβουλίου Νέων Δήμου Αίγινας τους παρακάτω:

   1. Βογιατζή  Κωνσταντίνο, του Γεωργίου και της Ευανθίας.
   2. Γρυπαίου Εριφύλη, του Αναστασίου και της Μάρθας.
   3. Κασιμάκη Στυλιανή, του Νεκταρίου και της Μαρίας.
   4. Κουτσουραδή Περσεφόνη, του Αντωνίου και της Aline.
   5. Πούντο Φώτιο, του Ιωάννη και της Διονυσίας.
 
Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Παναγιώτης Ι. Κουκούλης