Δήμος Αίγινας - Συνεδρίαση Διαχειριστικής Επιτροπής κληροδοτημάτων.

Δήμος Αίγινας. Ανακοίνωση.
Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στη συνεδρίαση της Διαχειριστικής Επιτροπής των Κληροδοτημάτων που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων που βρίσκεται στο Δημοτικό κτίριο επί των οδών Αγ. Παρασκευής & Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού) στις 14-10-2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:


ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΤΑΡΣΙΤΣΑΣ ΘΩΜΑΪΔΟΥ

Έγκριση προϋπολογισμού Κληροδοτήματος ΤΑΡΣΙΤΣΑΣ ΘΩΜΑΪΔΟΥ οικονομικού έτους 2012


ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΡΑΚΕΙΟ (ΣΠΥΡΟΥ ΑΛΥΦΑΝΤΗ)

Έγκριση προϋπολογισμού του ΡΑΚΕΙΟΥ Κληροδοτήματος οικονομικού έτους 2012
Αναμόρφωση προϋπολογισμού του ΡΑΚΕΙΟΥ Κληροδοτήματος οικονομικού έτους 2011ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΙΟΥΛΙΑΣ ΚΑΤΣΑ

Έγκριση προϋπολογισμού του Κληροδοτήματος ΙΟΥΛΙΑΣ ΚΑΤΣΑ οικονομικού έτους 2012


ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΚΡΗΤΙΚΟΥ

Έγκριση προϋπολογισμού του Κληροδοτήματος ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΚΡΗΤΙΚΟΥ οικονομικού έτους 2012


ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΝΤΡΕ

Έγκριση προϋπολογισμού του Κληροδοτήματος ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΝΤΡΕ οικονομικού έτους 2012


ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑ ΓΚΙΚΑ


Έγκριση προϋπολογισμού του Κληροδοτήματος ΛΕΩΝΙΔΑ ΓΚΙΚΑ οικονομικού έτους 2012

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΛΑΔΑ

Έγκριση προϋπολογισμού του Κληροδοτήματος ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΛΑΔΑ οικονομικού έτους 2012
Λήψη απόφασης σχετικά με το αίτημα των μισθωτριών του ακινήτου του Κληροδοτήματος για μείωση του μισθώματος, μετά την αυτοψία που διενήργησε η Επιτροπή που ορίστηκε με την υπ’ αρ. 3/2011 απόφαση της Διαχειριστικής Επιτροπής


ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΗ ΓΚΙΚΑ

Έγκριση προϋπολογισμού του Κληροδοτήματος ΙΩΑΝΝΗ ΓΚΙΚΑ οικονομικού έτους 2012


ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Π. & Α. ΚΑΠΠΟΥ


Έγκριση προϋπολογισμού του Κληροδοτήματος Π. & Α. ΚΑΠΠΟΥ οικονομικού έτους 2012ΚΕΦ. ΑΥΤ. ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΟΥΡΤΖΗ


Έγκριση προϋπολογισμού του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΟΥΡΤΖΗ οικονομικού έτους 2012


ΚΕΦ. ΑΥΤ. ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ  ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ

Έγκριση προϋπολογισμού του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ οικονομικού έτους 2012


ΚΕΦ. ΑΥΤ. ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΣΩΡΡΟΥ

Έγκριση προϋπολογισμού του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΣΩΡΡΟΥ οικονομικού έτους 2012


ΚΕΦ. ΑΥΤ. ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΦΙΛΙΠΠΑ  ΡΕΚΛΕΙΤΗ

Έγκριση προϋπολογισμού του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης ΦΙΛΙΠΠΑ ΡΕΚΛΕΙΤΗ οικονομικού έτους 2012


ΚΕΦ. ΑΥΤ. ΔΙΑΧ/ΣΗΣ Γ. & Ε. ΚΑΛΑΜΑΚΗ


Έγκριση προϋπολογισμού του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης Γ. & Ε. ΚΑΛΑΜΑΚΗ οικονομικού έτους 2012


ΚΕΦ. ΑΥΤ. ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΚΑΛΑΜΑΚΗ

Έγκριση προϋπολογισμού του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΚΗ οικονομικού έτους 2012


Ο Δήμαρχος

Ως  Πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ Γ. ΣΑΚΚΙΩΤΗΣ