Ανακοίνωση του Δήμου Αίγινας για την τακτοποίηση οφειλών.

Δήμος Αίγινας. Ανακοίνωση.
Ενημερώνουμε το κοινό για τα εξής:

Α) Στις 16-11-2011 λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ρύθμισης οφειλών που γεννήθηκαν ή βεβαιώθηκαν έως 16-06-2011 (απόφαση Δ.Σ. 166/2011).

Β) Καλούνται όσοι έχουν λάβει ειδοποίηση προκατάσχεσης να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους ΑΜΕΣΑ. Η Οικονομική Επιτροπή με την υπ’ αριθμό 110/2011 απόφασή της έχει ήδη εγκρίνει δαπάνη επίδοσης κατασχετηρίων μέσω Δικαστικού Επιμελητή. Σε περίπτωση και οφειλών του Δήμου προς αυτούς παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με την Ταμειακή Υπηρεσία για συμψηφισμό οφειλών. Για ειδικές περιπτώσεις απαιτείται ανάλογη αίτηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο

Γ) Τα συνεργεία της Υπηρεσίας Ύδρευσης συνεχίζουν τις διακοπές παροχών σε οφειλέτες τελών ή σε όσους δεν έχουν τηρήσει συμφωνηθέντες διακανονισμούς.

Δ) Καλούνται οι οφειλέτες τελών χρήσης Κοινοχρήστων χώρων να τακτοποιήσουν ΑΜΕΣΑ τις οφειλές τους (πληροφορίες: 2297320032).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου.

Ο αντιδήμαρχος,
Νεκτάριος Κουκούλης.