Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση σε Λογιστή του έργου της λογιστικής παρακολούθησης των Κληροδοτημάτων και των Κεφαλαίων αυτοτελούς διαχείρισης του Δήμου Αίγινας.

Δήμος Αίγινας. Ανακοίνωση.
Ο Δήμαρχος Αίγινας  ως Πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής  των Κληροδοτημάτων του Δήμου  Αίγινας ανακοινώνει, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 1/2011 απόφαση της  Διαχειριστικής Επιτροπής, την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση σε Λογιστή του έργου της λογιστικής παρακολούθησης των Κληροδοτημάτων και των Κεφαλαίων αυτοτελούς διαχείρισης του Δήμου Αίγινας.

Συγκεκριμένα, το προς ανάθεση έργο περιλαμβάνει: τη σύνταξη Προϋπολογισμών – Απολογισμών, Ισολογισμών, την τήρηση Βιβλίων, τη συμπλήρωση και υποβολή στη ΔΟΥ  Φορολογικών Δηλώσεων, Δηλώσεων ΕΤΑΚ, Δηλώσεων Ε9 καθώς επίσης την υποβολή  δηλώσεων μέσω ΤΑXISNET (εφόσον προβλέπεται). Επίσης, ο ανάδοχος θα συνεργάζεται με την Υπηρεσία Κληροδοτημάτων σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών.

Τα Κληροδοτήματα  και Κεφάλαια αυτοτελούς διαχείρισης  του Δήμου, είναι τα εξής:

Βιργινίας Γκίκα
Ιωάννη Γκίκα
Λεωνίδα Γκίκα
Ταρσίτσας Θωμαΐδου
Π. & Α. Κάππου
Ιουλίας Κάτσα
Διονυσίου Κρητικού
Λεονάρδου Λαδά
Βασιλικής Ντρε
Ράκειο (Σπύρου Αλυφαντή)
Παναγιώτη Ανδρούτσου (κεφάλαιο αυτοτελούς διαχείρισης)
Γεωργίου & Ελένης Καλαμάκη (κεφάλαιο αυτοτελούς διαχείρισης)
Δημητρίου Καλαμάκη (κεφάλαιο αυτοτελούς διαχείρισης)
Γεωργίου Μούρτζη (κεφάλαιο αυτοτελούς διαχείρισης)
Φίλιππα Ρεκλείτη (κεφάλαιο αυτοτελούς διαχείρισης)
Ελευθερίου Σώρρου (κεφάλαιο αυτοτελούς διαχείρισης)

Η διάρκεια της  σύμβασης θα είναι διετής, ανανεουμένη εφόσον απαιτηθεί.
Οι ενδιαφερόμενοι  πρέπει να είναι κάτοχοι Πτυχίου  Οικονομικού Πανεπιστημίου ή  ΤΕΙ και να διαθέτουν πιστοποιημένη  εμπειρία.
Οι προσφορές  θα υποβάλλονται (σε κλειστό φάκελο) στην Υπηρεσία Κληροδοτημάτων του Δήμου  Αίγινας, μέχρι τη Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2011.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεσθε τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην αρμόδια υπάλληλο του Δήμου μας κ. Μ. Πιτυροπούλου (τηλ. 2297320013).

Ο Δήμαρχος

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ Γ. ΣΑΚΚΙΩΤΗΣ


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png