Δημιουργία θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών Τ.Ε.Ι.

Δήμος Αίγινας. Δελτίο Τύπου.
Ενημερώνουμε  το κοινό ότι μετά από το σχετικό αίτημα του Δήμου και κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Παιδείας και Οικονομικών (ΦΕΚ 2658/Β/9.11.2011) καθορίστηκαν έξι θέσεις πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΤΕΙ, όλων  των ειδικοτήτων.  Η πρακτική άσκηση θα έχει εξάμηνη διάρκεια και αρχίζει στις 1/12/2011. Στους ασκούμενους θα καταβάλλεται από το Δήμο μικρή αποζημίωση και θα καλύπτονται ασφαλιστικές εισφορές.

Καλούμε τους ενδιαφερόμενους  σπουδαστές ΤΕΙ να κάνουν τις απαραίτητες  ενέργειες μέσω των  γραμματειών των  σχολών τους. Είναι  ευπρόσδεκτοι στο  Δήμο μας και θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε η  άσκησή τους να γίνει  με άρτιες προϋποθέσεις. (Πληροφορίες: 2297320035).

Ο αντιδήμαρχος παιδείας,
Νεκτάριος Γ. Κουκούλης