Ο κύριος Νεκτάριος Κουκούλης για την για την καθυστέρηση της πληρωμής των εργαζομένων στο Δήμο Αίγινας.

Δήμος Αίγινας. Δελτίο Τύπου.

Ενημερώνουμε  τους μόνιμους εργαζόμενους του Δήμου ότι η πληρωμή τους θα πραγματοποιηθεί προς το τέλος της εβδομάδας 6-9/12/11. Αποκλειστικός λόγος η πρωτοφανής καθυστέρηση έκδοσης της υπουργικής απόφασης κατανομής της κρατικής επιχορήγησης Νοεμβρίου, που έγινε στις 2/12/2011 (ΑΔΑ: 456ΤΝ-9Α1), ενώ απαιτούνται και ορισμένες ημέρες για την κατάθεση του ποσού στο Δήμο μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. Η επιχορήγηση Νοεμβρίου είναι μειωμένη κατά 15 %. Το Υπουργείο Εσωτερικών αιτιολογεί την περικοπή αυτή "αφενός λόγω μείωσης των εσόδων που αποτελούν πηγή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων και αφ’ ετέρου λόγω της εφαρμογής του ενιαίου μισθολογίου, της εργασιακής εφεδρείας και των παρεμβάσεων στο πλαίσιο εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής".

Μετά τo γεγονός αυτό και την κράτηση της συνδρομής υπέρ ΕΣΔΚΝΑ που γίνεται σε όλους του Δήμους της Αττικής, στα ταμεία του Δήμου θα πιστωθεί σημαντικά μικρότερο ποσό από το απαιτούμενο. Δίνοντας προτεραιότητα στους μισθούς του προσωπικού ο Δήμος μας θα καλύψει τη διαφορά με ίδια έσοδα και άλλους τρόπους.

Ο αντιδήμαρχος οικονομικών, Νεκτάριος Κουκούλης.