Συνάντηση Δημάρχων Αργοσαρωνικού. Δελτίο Τύπου.

Δήμος Αίγινας. Δελτίο Τύπου.
Στις 14 Δεκεμβρίου 2011 στο Δημαρχείο της  Αίγινας έγινε ΣΥΣΚΕΨΗ των  Δημάρχων του Αργοσαρωνικού.

Παρόντες:
 • Ο Δήμαρχος Αίγινας Θεοδόσιος Σακκιώτης
 • Ο Δήμαρχος Αγκιστρίου Γιάννης Αθανασίου
 • Ο Δήμαρχος Σαλαμίνας Γιάννης Τσαβαρής
 • Ο Δήμαρχος Σπετσών Παναγιώτης Λυράκης
 • Ο Δήμαρχος Τροιζηνίας Γιάννης Σαμπάνης
 • Ο Δήμαρχος Ύδρας Άγγελος Κοτρώνης
 • Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Πόρου Γκίκας Μάγειρας, εκπροσωπώντας τον Δήμαρχο Πόρου Δημήτρη Στρατηγό.
Αφορμή  για την πραγματοποίηση της Σύσκεψης αποτέλεσαν τα σοβαρά προβλήματα που  αντιμετωπίζουν οι Δήμοι μας, αφού η  σωρεία των προβλημάτων δεν επιτρέπει  ούτε καν τη διαχείριση των κρίσιμων ζητημάτων της καθημερινότητας.

Όλοι  οι παρόντες συμφώνησαν ότι το ζοφερό οικονομικό περιβάλλον, έχει οδηγήσει σε δεινή οικονομική θέση τους Δήμους μας – σε πλήρη αδυναμία για  την εξασφάλιση στοιχειώδους λειτουργίας  τους.

Τα  νησιά του Αργοσαρωνικού και  οι Νησιώτικες περιοχές του, με ανυπολόγιστους πολιτιστικούς θησαυρούς, με υπέροχες – μοναδικές φυσικές ομορφιές διαθέτουν τεράστια ανταγωνιστικά  πλεονεκτήματα.

Όμως  δέχονται βαρύτατο οικονομικό και θεσμικό  πλήγμα, με σοβαρότατες επιπτώσεις, τόσο σε επίπεδο λειτουργίας των  Δήμων όσο και σε επίπεδο υποδομών.

Ο σκοπός της ΣΥΣΚΕΨΗΣ αποσκοπούσε  στο να βάλουν όλοι οι συμμετέχοντες, το πλαίσιο μιας ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ με συγκεκριμένα συμπεράσματα.

Στην  διαμόρφωση της ΑΠΟΨΗΣ των Δημάρχων συμπεριλήφθηκαν οι επιπτώσεις των  αποσπασματικών και αντιλαϊκών μέτρων που έχουν ληφθεί και έχουν  προκαλέσει στους πολίτες ένα  γενικευμένο αίσθημα κοινωνικής ανασφάλειας, απογοήτευσης και απαισιοδοξίας.

Μέσα  από μια τέτοια αντίληψη οι Δήμαρχοι του Αργοσαρωνικού οριοθέτησαν  τη δική τους ευθύνη, καταθέτοντας τις  απόψεις τους, για να αναδειχθούν  τελικά οι καλύτερες  πρακτικές που  θα δώσουν βοήθεια στη «θέση» των  Δήμων μας, που θα ενισχύσουν την  αναγνώριση της νησιωτικότητας και θα προσδιορίσουν τελικά την τοπική και πολιτιστική μας ταυτότητα.

Τα  συμπεράσματα αυτής της πρωτοβουλίας θα λέγαμε ότι σηματοδότησαν μια  παραγωγική συνεννόηση και ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ των Δημάρχων του Αργοσαρωνικού  με σημαντικά οφέλη για την  περιοχή μας.

Οι  Δήμοι με την εφαρμογή της Διοικητικής  μεταρρύθμισης «Καλλικράτης», απέκτησαν  αυξημένες αρμοδιότητες, χωρίς παράλληλα  να υπάρξει πρόβλεψη για περαιτέρω  οικονομική ενίσχυση.

Η Πολιτεία υποχρεούτο να αποδώσει το σύνολο των πόρων που οφείλει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση χωρίς μείωση των ΚΑΠ.

Το  γεγονός ότι το 2011 τα έσοδά μας  είναι 1,5 δις λιγότερα από τα εγγεγραμμένα του 2011 αποκαλύπτει την πρόθεση  της Πολιτείας, για το τι μας περιμένει  την επόμενη χρονιά.

Διαπιστώθηκε  ότι η γενικώτερη κατάσταση που επικρατεί σήμερα έχει βάλει στη «γωνία» την Τοπική Αυτοδιοίκηση και ιδιαίτερα τα Νησιά μας που λόγω της ιδιαιτερότητάς τους – εγγύτητα με το Λεκανοπέδιο – βιώνουν ένα πρωτόγνωρο κλίμα οικονομικής και θεσμικής αβεβαιότητας.

Η «πρωτοβουλία» των Δημάρχων θα έχει συνέχεια, θα λειτουργεί σε τακτική  βάση «συλλαμβάνοντας» τις ανάγκες  της τοπικής κοινωνίας, δημιουργώντας  ένα περιβάλλον διεκδικητικό  για  την υποστήριξη των Δήμων μας, για την ανάδειξη της πολιτιστικής φυσιογνωμίας των νησιών και περιοχών μας, για την παροχή πολύτιμων  υπηρεσιών στους πολίτες, για  την έμπρακτη συμπαράσταση στους  δοκιμαζόμενους συμπολίτες μας που  στερούνται και τα στοιχειώδη για  την διαβίωσή τους.

Οι  βασικοί τομείς πάνω στους οποίους  εκφράσθηκαν θέσεις και προτάσεις  και οι οποίοι λειτουργούν πλέον  ως μετρήσιμοι στόχοι είναι:

 • Άμεση οικονομική ενίσχυση των Δήμων μας ως Νησιωτικών Δήμων με ιδιαιτερότητα, λόγω των «μεταφορών» σε όλα τα επίπεδα: μεταφορά απορριμμάτων, νερού, μαθητών κλπ.
 • Ζητήματα ύδρευσης – αποχέτευσης και βιολογικών καθαρισμών.
 • Εξουδετέρωση θεσμικών αγκυλώσεων που δεν επιτρέπουν την οργανωμένη ανασυγκρότηση των Δήμων.
 • Εναλλακτική διαχείριση απορριμμάτων.
 • Χωροταξική και οικιστική ανασυγκρότηση.
 • Κατηγοριοποίηση σε ήπιες μορφές εναλλακτικού τουρισμού.
 • Οδικά δίκτυα – έργα αντιπλημμυρικής προστασίας.
 • Χωροταξική ανασυγκρότηση λιμανιών.
 • Έργα αναπλάσεων μαζί με τις συνδυασμένες υποδομές για την Υγεία.
 • Σε σχέση με τους ΚΑΠ (Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι) – καθορισμός κριτηρίων για τα Νησιά του Αργοσαρωνικού, λόγω ιδιαιτερότητας των χαρακτηριστικών τους.
 • Εξουδετέρωση των προβλημάτων που προκαλούν τα τέλη και οι φόροι που επιβάλλονται από τον Εθνικό Αερολιμένα Αθήνας (Ελευθέριος Βενιζέλος) και καθιστούν απαγορευτική των προσέγγιση των αεροπορικών εταιρειών χαμηλού κόστους, αποστερώντας από τη περιοχή μας πάνω από 1,5 εκατομμύριο τουρίστες κάθε χρόνο.
 • Αποκατάσταση – βελτίωση της κατάστασης που επικρατεί σε επίπεδο ακτοπλοΐας ιδιαίτερα στην επικοινωνία μεταξύ των Δήμων μας – Βελτίωση επίσης του κόστους των θαλάσσιων μεταφορών.
 • Δραστική μείωση για μια άλλη τιμολόγηση των απορριμμάτων από πλευράς ΕΣΔΚΝΑ και όχι επί των τακτικών εσόδων, στο πλαίσιο του περιφερειακού σχεδιασμού.
 • Αναγνώριση του τουριστικού χαρακτήρα των Νησιών μας και μη αποδοχή της ανάπτυξης μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας. Είναι πεποίθησή μας ότι κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα πρέπει να γίνεται υπό το πρίσμα της αειφόρου ανάπτυξης και όχι της υπερεκμετάλλευσης των φυσικών μας πόρων, χάριν πλουτισμού.
 • Αναβάθμιση της πρωτοβάθμιας φροντίδας Υγείας, ώστε οι ελλείψεις να μην έχουν κόστος ανθρώπινες ζωές.
 • Εξαίρεση των δαπανών των Σχολικών Επιτροπών από τον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
 • Κατάργηση προληπτικού ελέγχου σε δαπάνες Δήμων μικρότερες των 5.000 € κατά είδος.
 • Αναστολή των κατασχέσεων και πλειστηριασμών σε βάρος των Ο.Τ.Α., για λόγους Δημοσίου συμφέροντος, δεδομένης της οικονομικής κρίσης και της οικονομικής αδυναμίας των Δήμων.
 • Ανατροπή των διατάξεων του Ν. 4024/11 περί παρακράτησης αποδοχών (μηνιαία αντιμισθία) στους Αντιδημάρχους και Προέδρους Δημοτικών Συμβουλίων που είναι Δημόσιοι υπάλληλοι.
 • Ανάπτυξη ενός ΔΙΚΤΥΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ της περιοχής Αργοσαρωνικού.
 • Μείωση ή έστω συντήρηση των αντικειμενικών αξιών, καθότι η αύξησή τους επιφέρει υποχρεωτικά επιπτώσεις που επιβαρύνουν πρόσθετα τους συμπολίτες μας.
Όλα τα παραπάνω ζητήματα αποτελούν ιδιαίτερα  για την περιοχή μας, βασική συνιστώσα  της νέας πραγματικότητας.

Εμείς ως εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης  στον Αργοσαρωνικό, καλούμεθα και καταθέτουμε τις ανησυχίες μας, για προβλήματα ΚΟΙΝΑ, που μέρα με τη μέρα γίνονται πιο πιεστικά και ζητούν τη λύση τους.

Χωρίς οικονομική ενίσχυση και ανθρώπινο  δυναμικό, αδυνατούμε ως Δήμοι να ανταπεξέλθουμε στα δικαιολογημένα αιτήματα των  πολιτών μας για παροχή καλύτερων  υπηρεσιών, παρά τις φιλότιμες προσπάθειές  μας, για την μεγαλύτερη δυνατή αξιοποίηση της τεχνολογίας, για την κάλυψη των ανθρώπινων κενών  και την  μείωση του κόστους λειτουργίας  μας.

Κατά  τη διαχείριση των προβλημάτων μας  έχουμε πάντα την αμέριστη συμπαράσταση του Αντιπεριφερειάρχη Νήσων  Δημήτρη Κατσικάρη, ο οποίος σε κάθε περίπτωση υποστηρίζει τη θέση των  Δήμων μας, αναζητώντας λύσεις ιδιαίτερα  σε προβλήματα υποδομών και ανάπτυξης.

Όλα τα προβλήματά μας στην περιοχή μας, είναι αδύνατο να αντιμετωπίζονται μεμονωμένα και περιστασιακά.

Απαιτούν  υπεύθυνη και ΕΝΙΑΙΑ στάση από  το σύνολο των Δήμων του Αργοσαρωνικού  και μπορούν να εξυπηρετηθούν  μέσα από καλά οργανωμένες διαδημοτικές συνεργασίες.

Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ μπορούν να ενισχυθούν τέτοιου είδους συνεργασίες, να δημιουργηθούν  σύγχρονες και απαραίτητες υποδομές σε κάθε τόπο μας, που να βελτιώνουν τις συνθήκες ζωής και να στοχεύουν  στο μέλλον, να μπουν οι βάσεις για  την οικονομική βιωσιμότητα και  την αειφόρο ανάπτυξη όλων μας.

Για την υποστήριξη των κοινών θέσεών μας – των προτάσεων μας, θα επισκεφθούμε τον Αντιπεριφερειάρχη  Νήσων Δημήτρη Κατσικάρη, τους αρμόδιους  Υπουργούς, τον Περιφερειάρχη Γιάννη Σγουρό, την ΠΕΔΑ, την ΚΕΔΕ και  όσους άλλους πολιτικούς και αυτοδιοικητικούς παράγοντες χρειάζεται, για να εξασφαλίσουμε τις μείζονες προϋποθέσεις υποστήριξης των προβλημάτων της περιοχής μας.

Ο Συντονιστής της Πρωτοβουλίας των Δημάρχων του Αργοσαρωνικού

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ Γ. ΣΑΚΚΙΩΤΗΣ