Ευνοϊκές ρυθμίσεις οφειλών προς το Δήμο.

Δελτίο Τύπου

Το Δημοτικό Συμβούλιο έλαβε στις 7 Απριλίου 2008 την απόφαση αρ. 78/2008 , με την οποία ρυθμίζονται παλαιές οφειλές των πολιτών προς το Δήμο με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους.

Σύμφωνα με την απόφαση αυτή, που υλοποιεί τις προβλέψεις του άρθρου 26 του ν. 3649/2008, οι ρυθμίσεις αφορούν παλαιές οφειλές από:

  • Τέλη ύδρευσης
  • Τέλη παρεπιδημούντων και τέλη 2%
  • Δημοτικά τέλη και ΤΑΠ
  • Τέλη πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων
  • Πρόστιμα ΚΟΚ


Με τη ρύθμιση αυτή, που αφορά οφειλές που έχουν δημιουργηθεί μέχρι τις 3/3/2008, προβλέπονται:

  • Διαγραφή των προσαυξήσεων
  • Δυνατότητα εξόφλησης με μηνιαίες δόσεις για οφειλές πάνω από �150
  • Έκπτωση 10% για εφάπαξ εξόφληση


Απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει αυτή η ρύθμιση: Πρέπει ο οφειλέτης να προσέλθει στα ταμεία του Δήμου μέχρι τις 9 Ιουνίου 2008.

Η ρύθμιση αυτή είναι ιδιαίτερα επωφελής για τους πολίτες και γι' αυτό καλούνται όλοι οι οφειλέτες να προσέλθουν εγκαίρως στο Δήμο.