Πρόσκληση συνεδρίασης κληροδοτημάτων.

Δήμος Αίγινας. Ανακοίνωση.
Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στη συνεδρίαση της Διαχειριστικής Επιτροπής των Κληροδοτημάτων που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων που βρίσκεται στο Δημοτικό κτίριο επί των οδών Αγ. Παρασκευής & Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού) στις 19-01-2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΛΑΔΑ

Έλεγχος των αιτήσεων που υποβλήθηκαν σχετικά με εκτέλεση σκοπού του Κληροδοτήματος ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΛΑΔΑ (μετά την παρακράτηση του 10% έως 20% των ακαθαρίστων ετησίων εσόδων για έξοδα επισκευής, να ενισχύεται οικονομικά μετά το γάμο κατ’ έτος, μία άπορη κόρη καταγόμενη από την Αίγινα, μετά από κλήρωση. Σε περίπτωση που δεν παρουσιαστεί υποψήφια, το ποσό θα παραδίδεται στο Νοσοκομείο Αίγινας Ο ΑΓ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ)
Έγκριση δαπάνης € 141,45 για δημοσίευση στην εφημερίδα ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ της υπ’ αρ. 26/24-11-2011 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος των Κληροδοτημάτων για την ανάθεση σε λογιστή της λογιστικής παρακολούθησης των Κληροδοτημάτων και των Κεφαλαίων αυτοτελούς διαχείρισης του Δήμου Αίγινας
Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Κληροδοτήματος ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΛΑΔΑ οικονομικού έτους 2012 (α: εγγραφή πίστωσης € 470,00 στο ΚΕΦ. Α’ – Άρθρο 6 για Αμοιβή Λογιστή και β: εγγραφή συμπληρωματικής πίστωσης € 12.000,00 στο ΚΕΦ. Β’ – Άρθρο 2 για επισκευή ακινήτου)
Εξέταση των προσφορών που υποβλήθηκαν μετά τη δημοσιοποίηση της υπ’ αρ. 45/09-12-2011 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την «Εκτέλεση εργασιών επισκευής στο ακίνητο (διαμέρισμα 1ου ορόφου) ιδιοκτησίας του Κληροδοτήματος που βρίσκεται στην οδό Σόλωνος 40, στην Αθήνα» - Ανάθεση του έργου

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΙΟΥΛΙΑΣ ΚΑΤΣΑ

Έλεγχος των αιτήσεων που υποβλήθηκαν σχετικά με εκτέλεση σκοπού του Κληροδοτήματος ΙΟΥΛΙΑΣ ΚΑΤΣΑ (οικονομική ενίσχυση μετά το γάμο μιας ή και περισσοτέρων απόρων κοριτσιών καταγομένων από πατέρα και μητέρα Αιγινήτες και που διαμένουν στην Αίγινα)
Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Κληροδοτήματος ΙΟΥΛΙΑΣ ΚΑΤΣΑ οικονομικού έτους 2012 (εγγραφή πίστωσης € 310,00 στο ΚΕΦ. Α’ – Άρθρο 6 για Αμοιβή Λογιστή)

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΡΑΚΕΙΟ (ΣΠΥΡΟΥ ΑΛΥΦΑΝΤΗ)

Έλεγχος των αιτήσεων που υποβλήθηκαν σχετικά με εκτέλεση σκοπού του Κληροδοτήματος ΡΑΚΕΙΟΥ (ΣΠΥΡΟΥ ΑΛΥΦΑΝΤΗ) – (οικονομική ενίσχυση αγοριών και κοριτσιών που σπουδάζουν γιατροί και θα φροντίζουν για την Αίγινα)
Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Κληροδοτήματος ΡΑΚΕΙΟΥ (ΣΠΥΡΟΥ ΑΛΥΦΑΝΤΗ) οικονομικού έτους 2012 (εγγραφή πίστωσης € 470,00 στο ΚΕΦ. Α’ – Άρθρο 6 για Αμοιβή Λογιστή)

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Π. & Α. ΚΑΠΠΟΥ

Έγκριση δαπάνης € 104,94 για δημοσίευση στην εφημερίδα ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΑΙΓΙΝΑΣ της υπ’ αρ. 26/24-11-2011 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος των Κληροδοτημάτων για την ανάθεση σε λογιστή της λογιστικής παρακολούθησης των Κληροδοτημάτων και των Κεφαλαίων αυτοτελούς διαχείρισης του Δήμου Αίγινας

Ο Δήμαρχος
Ως  Πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ Γ. ΣΑΚΚΙΩΤΗΣ