Ανακοίνωση κ. Νεκτάριου Κουκούλη για τη Δημοτική Αστυνομία.

Γραφείο Αντιδημάρχου Νεκτάριου Κουκούλη. Ανακοίνωση.
Κατά το τελευταίο διάστημα και επειδή έχουν δει το φως της δημοσιότητας θέματα σχετικά με τη Δημοτική Αστυνομία, θεωρώ σκόπιμο για την σωστή ενημέρωση του κοινού, να ανακοινώσω τα εξής:

Η Δημοτική Αστυνομία  αποτελεί αυτοτελή Διεύθυνση του  Δήμου. Με την υπ’ αριθμό 40/2011 απόφαση του κ. Δημάρχου, είχε οριστεί ως Προϊσταμένη η κ. Δήμητρα Στάθη, στέλεχος των Διοικητικών Υπηρεσιών των οποίων είμαι Αντιδήμαρχος. Συνεπώς, έμμεσα ασχολήθηκα με την επιτυχημένη αναδιοργάνωση της Διεύθυνσης αυτής, που η παρελθούσα Δημοτική Αρχή είχε αφήσει «στην τύχη της».

Με την υπ’  αριθμό 506/2.8.2011 απόφαση, ο κ. Δήμαρχος τροποποίησε την προηγούμενη απόφασή του και όρισε ως Προϊστάμενο της Δημοτικής Αστυνομίας τον κ. Βλαστό Νικόλαο, τοπογράφο των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, που υπάγονται στον τομέα Ποιότητας Ζωής. Συνεπώς μετά τις 2/8/2011 και εάν δεν προκύπτουν θέματα αρμοδιότητάς μου ή αναπλήρωσης του κ. Δημάρχου, δεν έχω άμεση ή έμμεση δικαιοδοσία επί θεμάτων Δημοτικής Αστυνομίας και ευχαριστώ τα στελέχη της για τη συνεργασία μας, ως την ημέρα αυτή.