Δήμος Αίγινας - Αποτελέσματα δειγματοληψίας νερού.

Δήμος Αίγινας. Δελτίο Τύπου.
Στην δειγματοληψία πόσιμου νερού που πραγματοποίησε η Επόπτρια Δημόσιας Υγείας του Δήμου μας, στο πλαίσιο της Δοκιμαστικής παρακολούθησης στις 30-1-2012 όλα τα δείγματα νερού από Σουβάλα, Κυψέλη, Πέρδικα, Αίγινα, Άγιοι Ασώματοι- Αίγινα είναι εντός των ορίων που ορίζει η κείμενη νομοθεσία και στις μικροβιολογικές και στις χημικές παραμέτρους.

Oι αναλύσεις μας γίνονται σε ιδιωτικό διαπιστευμένο εργαστήριο όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία και σε συχνότητα που ορίζει η νομοθεσία.

O Δήμος της Αίγινας κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να παρέχει σε όλους τους πολίτες του υγιεινό πόσιμο νερό.

Ο δήμαρχος,
Θεοδόσιος Γ. Σακκιώτης