Πολιτιστικό Δίκτυο Ανατολικής Μεσογείου.

Δελτίο Τύπου

Ο Δήμος Αίγινας σε συνεργασία με τον Δήμο Κερκυραίων έχει υποβάλλει πρόταση η ο οποία έχει εγκριθεί στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος INTERREG – ARCHIMED για το έργο με τον τίτλο "Πολιτιστικό Δίκτυο Ανατολικής Μεσογείου" το οποίο είναι διαπεριφερειακό με επικεφαλής ( leader) τον Δήμο Κερκυραίων και με τη συμμετοχή τεσσάρων Δήμων Αίγινας, Ύδρας, Λευκάρων (Κύπρου) και Argigento ( Ιταλίας) .

Το έργο έχει ως σκοπό να αναδείξει τη συνεργασία ανάμεσα σε ιστορικές πόλεις στην περιφέρεια Ανατολικής Μεσογείου , από την άποψη τηε ενθάρρυνσης νέων μορφών τουρισμού.Μεταξύ των δράσεων που περιλαμβάνονται στο πιο πάνω πρόγραμμα προβλέπεται:

  • Η προμήθεια αλιευτικού σκάφους πραγματικών διαστάσεων με σκοπό την υπαίθρια έκθεσή του σε ένα λιμάνι του νησιού.
  • Η προμήθεια παραδοσιακών μοντέλων σκαφών υπό κλίμακα , βιβλίων ναυτικής παράδοσης και ιστορίας με απώτερο σκοπό τη δημιουργία ενός Κέντρου Ναυτικού Μοντελισμού
  • Η διοργάνωση ενός 3ημέρου bazaar παραδοσιακών προϊόντων με συμμετοχή εκθεμάτων από τις υπόλοιπες χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα
  • Ένα σεμινάριο με θέμα «Επιχειρηματικές ευκαιρίες – Δυνατότητες ανάπτυξης πολιτισμικού τουρισμού»

Το έργο χρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 25% από εθνικούς πόρους.

  • Εκδηλώσεις:

Στα πλαίσια του παραπάνω προγράμματος θα διεξαχθούν οι παρακάτω εκδηλώσεις- Διάλεξη με θέμα " Επιχειρηματικές ευκαιρίες - Δυνατότητες ανάπτυξης Πολιτισμικού Τουρισμού" στην αίθουσα του Λαογραφικού Μουσείου Αίγινας τη Δευτέρα 26 Μαίου και ώρα 6.30 μμ

Τριήμερο bassar παραδοσιακών προϊόντων: Παρασκευή 23 έως και Κυριακή 25 μαίου 2008 στην Αίθουσα του Συλλόγου Γυναικών Αίγινας ( Β. Κων/νου & Σ. Ρόδη )

Προσκαλούνται: οι πολίτες καθώς και όλοι οι κοινωνικοί, οικονομικοί και επιχειρηματικοί φορείς.