Αναστέλλεται η πρόσληψη πέντε εργατών ύδρευσης από το Δήμο Αίγινας.

Δήμος Αίγινας. Ανακοίνωση.
Σε συνέχεια της υπ αριθ. πρωτ. 4383/2012 γνωστοποίησής μας,  σχετικά με την πρόσληψη πέντε -5- εργατών ύδρευσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας  δύο [2] μηνών και σύμφωνα με το υπ αριθ πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.18.25/2070/οικ.9575/18-4-2012 έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, αναστέλλουμε την διαδικασία της ανωτέρω πρόσληψης, λόγω της προκήρυξης των βουλευτικών εκλογών, έως την ορκωμοσία της νέας Κυβέρνησης.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου μας [αρμόδια υπάλληλος κα Στάθη τηλ. 22973 20034].

Ο Δήμαρχος,
Θεοδόσιος Σακκιώτης