Δήμος Αίγινας. Έγκριση σχεδίου οικονομικής υποστήριξης.

Δήμος Αίγινας. Ανακοίνωση.
Ανακοινώνεται ότι, σήμερα, εγκρίθηκε το Σχέδιο Οικονομικής Υποστήριξης του Δήμου από την Ελεγκτική Επιτροπή του άρθρου 262 του νόμου 3852/10 του Υπουργείου
Εσωτερικών. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι κ. κ. Δήμαρχος Αίγινας και Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου. Θα ακολουθήσει, με κατεπείγουσες ενέργειες, ο έλεγχος από τα αρμόδια όργανα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Ο αντιδήμαρχος οικονομικών,
Νεκτάριος Κουκούλης