Πρόσκληση για τη συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Αίγινας.

Δήμος Αίγινας. Ανακοίνωση.
Σας προσκαλούμε την Τετάρτη 16 Μαΐου 2012 και ώρα 19.00μ.μ στο Δημοτικό κτήριο Αίγινας που βρίσκεται επί των οδών Αγ. Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας, όπου θα συνεδριάσει η Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Αίγινας με θέμα: Διατύπωση γνώμης επί της εισήγησης του Δημάρχου Αίγινας για τον επαναπροσδιορισμό τελών ύδρευσης.

Ο Δήμαρχος
Ως Πρόεδρος της Επιτροπής Διαβούλευσης
Με εντολή του
Νεκτάριος Κουκούλης,
Αντιδήμαρχος