Δήμος Αίγινας - Ανακοίνωση Υπηρεσίας Ύδρευσης για τη βλάβη στις γεωτρήσεις του Βαθέος.

Δήμος Αίγινας - Ανακοίνωση Υπηρεσίας Ύδρευσης.
Σας γνωρίζουμε ότι οι  γεωτρήσεις της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέος δεν λειτουργούν λόγω βλάβης.
Η Δημοτική Κοινότητα Βαθέος θα υδροδοτείται μόνο από τη δεξαμενή της Κυψέλης έως την αποκατάσταση των βλαβών η οποία προβλέπεται να γίνει σύντομα.