Δήμος Αίγινας. Ομαλοποιήθηκε η μεταφορά νερού προς την Αίγινα.

Δήμος Αίγινας - Ανακοίνωση Υπηρεσίας Ύδρευσης
Σας γνωρίζουμε ότι ο υδρομεταφορέας μεταφέρει πλέον ως όφειλε, τις αναγκαίες ποσότητες νερού στην περιοχή Λεοντίου και παρόλα τα προβλήματα που υπάρχουν (βλάβη σε όλες τις γεωτρήσεις Βαθέος) το νησί υδροδοτείται κανονικά με νερό ανθρώπινης κατανάλωσης.

Ο Αντιδήμαρχος Ύδρευσης,
Παναγιώτης Μαρμαρινός