Πρόσκληση στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 29ης Μαΐου 2012.

Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αίγινας. Πρόκληση.
Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Χρ. Λαδά 1) την στις 29    Μαίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00΄ π.μ για να συζητήσουμε τα πιο κάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.  Λήψη απόφασης για τον επαναπροσδιορισμό τελών ύδρευσης Δημοτικής Κοινότητας Αίγινας και υποβολή σχετικής εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο.
2.  Λήψη απόφασης για τον επαναπροσδιορισμό τελών ύδρευσης Δημοτικής Κοινότητας Κυψέλης και υποβολή σχετικής εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο.
3.  Λήψη απόφασης για τον επαναπροσδιορισμό τελών ύδρευσης Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού και υποβολή σχετικής εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο.
4.  Λήψη απόφασης για τον επαναπροσδιορισμό τελών ύδρευσης Δημοτικής Κοινότητας Βαθέος και υποβολή σχετικής εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο.
5.  Λήψη απόφασης για τον επαναπροσδιορισμό τελών ύδρευσης Τοπικής Κοινότητας Πέρδικας και υποβολή σχετικής εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

Σε περίπτωση απουσίας σας παρακαλούμε όπως ενημερώσετε έγκαιρα τον γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Κοινοποίηση                                                            
1. Γραφείο Δημάρχου                                               Ο Πρόεδρος της
2. Γραφεία Αντιδημάρχων                                  Οικονομικής Επιτροπής

Νεκτάριος Κουκούλης                                                                       
Αντιδήμαρχος