Πρόσληψη 20 ατόμων από την Αίγινα, με υλοποίηση προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στην Περιφέρεια Αττικής, Περιφερειακή Ενότητα Νήσων.

Δήμος Αίγινας. Δελτίο Τύπου.
Ο Όμιλος για την UNESCO Νομού Πειραιώς & Νήσων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εβδομήντα (70) ατόμων για πέντε μήνες για την υλοποίηση προγράμματος  Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στην Περιφέρεια Αττικής, Περιφερειακή Ενότητα Νησιά. Αναλυτικά για το Δήμο Αίγινας θα ωφεληθούν είκοσι (20) άτομα, για το Δήμο Κυθήρων θα ωφεληθούν είκοσι (20) άτομα, για το Δήμο Σπετσών θα ωφεληθούν δώδεκα (12) άτομα και στην Περιφερειακή Ενότητα Νήσων θα ωφεληθούν δεκαοχτώ (18) άτομα στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.

Ολόκληρη η προκήρυξη (με τις ειδικότητες) βρίσκεται στη σελίδα του ομίλου μας www.unescopireas.gr και στη σελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr)
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων καθώς και τις «Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής σε πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)»:

α) στην ιστοσελίδα του Δικαιούχου (www.unescopireas.gr)

β) στην ιστοσελίδα του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (www.epanad.gov.gr)

γ) στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων >> Διαγωνισμών Φορέων >> Κοινωφελής Εργασία (ΚΟΧ).

Επίσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν το έντυπο της αίτησης από τον Δήμο Αίγινας (Γραφείο προσωπικού – τηλ.: 2297320034 ή 2297320015)  

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΚΟΧ1 και να την υποβάλλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του Δικαιούχου στην ακόλουθη διεύθυνση:

Πέτρου Ράλλη 210 & Θησέως 1, Νίκαια 18454 απευθύνοντας την στον Όμιλο UNESCO Πειραιώς και Νήσων υπόψη κ. Ιωάννη Μαρωνίτη.

Ημέρες υποβολής αιτήσεων από 11/6 έως 20/6 (εργάσιμες ημέρες) και ώρες 9.30-14.30 .

Τηλ. Επικοινωνίας για περισσότερες πληροφορίες: 210 4179797, 2104967757.
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png
Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png