Δήμος Αίγινας. Αποτελέσματα δειγματοληψίας πόσιμου νερού.

Δήμος Αίγινας. Δελτίο Τύπου.
Στην  δειγματοληψία πόσιμου νερού που πραγματοποίησε  η Επόπτρια Δημόσιας Υγείας του Δήμου μας, στο  πλαίσιο της δοκιμαστικής παρακολούθησης  στις  24-5-2012    τα  δείγματα  νερού από  Σουβάλα,  Κυψέλη,   Άγιοι  Ασώματοι- Αίγινα  είναι  εντός  των ορίων  που  ορίζει  η  κείμενη  νομοθεσία στις  μικροβιολογικές και  στις  χημικές  παραμέτρους  και  το  δείγμα  από  το  Μεσαγρό είναι  εντός  των  ορίων  στις  μικροβιολογικές    και  στις  χημικές παραμέτρους,  εκτός  της  αγωγιμότητας,  γιατί  η  περιοχή υδροδοτείται  μόνο  από  γεωτρήσεις.

Oι  αναλύσεις  μας  γίνονται  σε  ιδιωτικό  διαπιστευμένο εργαστήριο    όπως ορίζει  η  κείμενη  νομοθεσία  και  σε  συχνότητα που  ορίζει  η  νομοθεσία.
O  Δήμος της Αίγινας κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να παρέχει σε όλους τους πολίτες του υγιεινό πόσιμο νερό.