Δήμος Αίγινας. Ολοκληρώθηκε η πόντιση 4ου καλωδίου της ΔΕΗ.

Δήμος Αίγινας. Ανακοίνωση.
Ολοκληρώθηκε σήμερα 30 Ιουνίου 2012  με επιτυχία η πόντιση του τελευταίου τμήματος του 4ου καλωδίου  της ΔΕΗ των 11 Μεγαβάτ και η
σύνδεσή του με τον σταθμό υποδοχής στην περιοχή Σαρπά. Το καλώδιο κάλυψε απόσταση 5.5 μιλίων από τα Μέθενα και η τοποθέτησή του επιλύει κατά τρόπο μόνιμο και καθοριστικό ενα από τα σημαντικά προβλήματα που αντιμετώπιζε το νησί εδώ και δεκαετίες , αυτό της επαρκούς και ασφαλούς παροχής ηλεκτρικού ρεύματος όλες τις εποχές του χρόνου .

Η θετική αυτή εξέλιξη ήταν το αποτέλεσμα συνεχούς και δημιουργικής συνεργασίας μεταξύ του Δήμου της Αίγινας και τής ΔΕΗ και ειδικώτερα με
τη Διεύθυνση Δικτύων και τον Γενικό Διευθυντή Διανομής κ. Αραβαντινό. Ο Δήμαρχος Αίγινας  κ. Θεοδόσης Σακκιώτης ήταν παρών κατά την τελική
φάση άφιξης του ειδικού πλοίου , της πόντισης του τελευταίου τμήματος του αγωγού και της σύνδεσης με τον υποσταθμό.

Μετά την οκλοκλήρωση των εργασιών επιβιβάστηκε στο πλοίο πόντισης όπου συναντήθηκε με τούς υπευθύνους δικτύων της ΔΕΗ κ.κ. Δράτσα και Κυρίτση, τούς οποίους συνεχάρει για την επιτυχή και μέσα στούς προγραμματισμένους χρόνους περαίωση του έργου.

Όπως μας πληροφόρησαν οι υπεύθυνοι της ΔΕΗ το 4ο καλώδιο των 11 μεγαβάτ θα συνδεθεί στο δίκτυο της ΔΕΗ και θα λειτουργεί κανονικά μέσα στίς
επόμενες ημέρες εξασφαλίζοντας πλήρη επάρκεια παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στην Αίγινα για τώρα αλλά καί για τα επόμενα χρόνια.