Κατεπείγουσα πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 3 Ιουλίου 2012.

Δημοτικό Συμβούλιο Αίγινας
ΘΕΜΑ: "Κατεπείγουσα πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010)".

Προσκαλείσθε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου στις 03 Ιουλίου 2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του που βρίσκεται στο Δημοτικό Κτήριο επί των οδών Αγ. Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού), με μοναδικό θέμα που περιλαμβάνει τα εξής :

1. Αποδοχή των όρων της πρόσκλησης της ΕΕΤΑΑ με Α.Π. 1035/19-6-2012 για την χρηματοδότηση του Παιδικού Σταθμού του Δήμου Αίγινας
Η Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι οποιαδήποτε καθυστέρηση στην λήψη απόφασης  μπορεί να στοιχίσει στην Αίγινα την απώλεια χρηματοδότησης του Παιδικού Σταθμού, για το σχολικό έτος 2012-2013, καθότι η τελική ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών είναι τη Τετάρτη 04/07/2012

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Πέτρος Α. Πετρίτης