Δήμος Αίγινας - Ανακοίνωση Υπηρεσίας Ύδρευσης.

Δήμος Αίγινας - Ανακοίνωση Υπηρεσίας Ύδρευσης.
Στη συνέχεια της ανακοίνωσης που ήδη εκδώσαμε, κάνουμε γνωστό στους καταναλωτές  του Νησιού μας, ότι λόγω του πρωινού  προβλήματος (μειωμένη τάση ρεύματος) και των μειωμένων ποσοτήτων  νερού που μεταφέρθηκαν κατά τη διάρκεια της εβδομάδας από το μεταφορέα, θα υπάρξουν πρόσκαιρα προβλήματα στην υδροδότηση του Νησιού μας.

Παρακαλούμε για την κατανόηση σας και  την - όσο το δυνατόν  - περιορισμένη κατανάλωση νερού.

Ο Αντιδήμαρχος Ύδρευσης
Παναγιώτης  Μαρμαρινός