Ανακοίνωση από τη Δημοτική Αστυνομία για την ελεγχόμενη στάθμευση.

Δήμος Αίγινας. Γραφείο Δημοτικής Αστυνομίας. Ανακοίνωση.
Ενημερώνουμε τους πολίτες και επισκέπτες της Αίγινας ότι το μέτρο της
Ελεγχόμενης Στάθμευσης θα ισχύει πάλι κανονικά από την Δευτέρα 16/7/2012 κατά
τις ώρες 9:00 π.μ έως 15.00 μ.μ καθημερινά εκτός Κυριακής

Ο προϊστάμενος της Δημοτικής Αστυνομίας
Βλαστός Νικόλαος