Δήμος Αίγινας. Ψεκασμός για τα κουνούπια στο Μαραθώνα και στη Βαγία.

Δήμος Αίγινας. Ψεκασμός για τα κουνούπια στο Μαραθώνα και στη Βαγία.
Σας γνωρίζουμε ότι, την Τετάρτη 25-7-2012, πραγματοποιήθηκε ψεκασμός για τα κουνούπια στην εκβολή του Βιρού στο Μαραθώνα και στη λίμνη της Βαγίας, από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής, της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων κατόπιν των ενεργειών του Δήμου μας και θα γίνουν επαναληπτικοί ψεκασμοί για τη σωστή αντιμετώπιση του προβλήματος για τους οποίους θα σας ενημερώσουμε.