Ο Δήμος Αίγινας ανακοινώνει την πρόσληψη 6 εποχικών εργατών για την υπηρεσία καθαριότητας, χρονικής διάρκειας τριών μηνών.

Δήμος Αίγινας. Ανακοίνωση.
Ο Δήμος Αίγινας με την υπ αριθ. πρωτ. 8199/2012 ανακοίνωσή του [ΣΟΧ 1/2012], ανακοινώνει την πρόσληψη έξι -6- εποχικών εργατών για την
υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου μας, χρονικής διάρκειας τριών μηνών. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίστηκε από 1-8-2012 έως και 10-8-2012.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου μας, αρμόδια υπάλληλος κα Καρακάση
Αλεξάνδρα τηλ. 22973 20034.

Ο Δήμαρχος,
Θεοδόσιος Σακκιώτης