Δήμος Αίγινας. Ανακοίνωση Διαμαρτυρίας.

Δήμος Αίγινας. Ανακοίνωση Διαμαρτυρίας.
Νέα μείωση της επιχορήγησης των Δήμων  από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους κατά 30 % ανακοίνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών. Ενώ ως το τέλος του 2011, ειδικά για το Δήμο μας, η τακτική επιχορήγηση ήταν 190.000 ¤, με την πρώτη μείωση έπεσε στα 160.000 ¤, περίπου και με την επιχορήγηση Αυγούστου θα αποδοθούν 110.571,23 ¤ !

Η νέα αυτή μείωση οδηγεί με μαθηματικό τρόπο τους Δήμους σε αδυναμία λειτουργίας. Δεν θα είναι πλέον δυνατή όχι μόνο η αποπληρωμή οφειλών αλλά και η δυνατότητα πληρωμής των μισθών του προσωπικού και των άμεσων λειτουργικών αναγκών.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση σύρεται με αυτόν τον τρόπο στην ανυποληψία και στη διάλυση, ενώ δεκάδες οικογένειες εργαζομένων οδηγούνται σε όλο και μεγαλύτερη ανασφάλεια.

Για τους λόγους αυτό διαμαρτυρόμαστε έντονα, καλούμε την Κυβέρνηση και το Υπουργείο Εσωτερικών να ανακαλέσουν αυτήν την απόφαση. Ο Δήμαρχος και οι εκπρόσωποι του Δήμου θα συμμετάσχουμε στις προγραμματισμένες κινητοποιήσεις της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας και της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής.