Δήμος Αίγινας. Διακοπή υδροδότησης σε Κυψέλης - Λεόντι.

Δήμος Αίγινας. Διακοπή υδροδότησης σε Κυψέλης - Λεόντι.
Ενημερώνουμε  τους δημότες ότι λόγω βλάβης στον κεντρικό αγωγό Κυψέλης - Λεοντίου, έχουμε προσωρινή διακοπή της υδροδότησης της παραπάνω περιοχής.  Οι εργασίες αποκατάστασης του δικτύου ολοκληρώνονται το συντομότερο δυνατόν.

Ο Αντιδήμαρχος Ύδρευσης
Παναγιώτης  Μαρμαρινός