Ανακοίνωση της υπηρεσίας ύδρευσης για τη χαμηλή πίεση στο κέντρο της Αίγινας. .

Ανακοίνωση της Υπηρεσίας Ύδρευσης του Δήμου Αίγινας.
Ενημερώνουμε τους κατοίκους και επισκέπτες του Νησιού μας ότι στη Δημοτική Κοινότητα Αίγινας υπάρχει χαμηλή πίεση νερού λόγω υπερκατανάλωσης. Η πίεση του νερού πρόκειται να ομαλοποιηθεί με τη πάροδο της ημέρας.

Ο Αντιδήμαρχος Ύδρευσης
Παναγιώτης Μαρμαρινός