Υπηρεσία Ύδρευσης. Έκκληση για περιορισμό της κατανάλωσης λόγω βλάβης.

Δήμος Αίγινας. Ανακοίνωση.
Βλάβη (μεγάλη ζημιά) υπέστη ο κεντρικός αγωγός Λεοντίου – Κυψέλης. Παρακαλούνται οι κάτοικοι Κυψέλης και Βαθέος να περιορίσουν όσο το δυνατόν την κατανάλωση.

Ο Αντιδήμαρχος
Παναγιώτης Μαρμαρινός