Ανακοίνωση του Δήμου Αίγινας για τα προβλήματα υδροδότησης σε Τζίκηδες, Ανιτσαίο, Πόρτες.

Δήμος Αίγινας. Ανακοίνωση.
Η βλάβη που παρουσιάσθηκε στο αντλιοστάσιο της Σκοτεινής με αποτέλεσμα την μη υδροδότηση των χωριών (Τζίκηδες, Ανιτσαίο, Πόρτες) θα αποκατασταθεί περίπου στις 6 μ.μ.


Ο Αντιδήμαρχος
Παναγιώτης Μαρμαρινός