Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 31ης Αυγούστου 2012.

Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Κτηρίου που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Αγίας Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού), την 31η του μηνός Αυγούστου έτους 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00 μ.μ., κατόπιν της από 27-8-2012 υποβληθείσης αιτήσεως του 1/3 τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω προτεινομένων θεμάτων :

1.-  Προβλήματα με την αποκομιδή των απορριμμάτων.
2.-  Προβλήματα με την υδροδότηση του νησιού

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Πέτρος Α. Πετρίτης