Παρέμβαση Δήμου Αίγινας για τις καθυστερήσεις των λεωφορείων.

Δήμος Αίγινας.
Προς:
Διεύθυνση μεταφορών και
επικοινωνιών – Τμήμα αδειών
κυκλοφορίας Περιφερειακής
Ενότητας Νήσων Πειραιά (φαξ
213 1361155)

Διεύθυνση ανάπτυξης – Τμήμα
θεμάτων εργασίας και Παιδείας
Περιφερειακής Ενότητας Νήσων
Πειραιά (φαξ 213 1601688)

Σύμφωνα με ενημέρωση  που είχαμε από τον κ. Πρόεδρο  της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέος και τον κ. Διευθυντή του Γενικού Λυκείου Αίγινας, κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 12/9/12, με την έναρξη των μαθημάτων άρχισαν ήδη να παρουσιάζονται καθυστερήσεις σε δρομολόγια του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Αίγινας και να ταλαιπωρούνται μαθητές και γονείς.

Παρακαλούμε για  την λήψη των αναγκαίων εκ μέρους σας μέτρων.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ
Πρόεδρος Δημ. Επ. Παιδείας
ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ:

Γενικό Λύκειο Αίγινας (φαξ 2297028118)
κ. Μαλτέζο Σωτήριο, Πρόεδρο Δ. Κ. Βαθέος
Γραφείο κ. Δημάρχου Αίγινας