Επιτροπή Παιδείας Δήμου Αίγινας - Δελτίο Τύπου.

Γυμνάσιο Μεσαγρού

Διαψεύδουμε κατηγορηματικά όσα ψευδή και ανυπόστατα ακούγονται περί δήθεν μεταφοράς του Γυμνασίου Μεσαγρού σε άλλο χώρο. Είναι σίγουρο ότι τέτοιες ’’φήμες’’ δεν είναι προς όφελος του Γυμνασίου.
Θεωρούμε ότι το Γυμνάσιο  επιτελεί στο ακέραιο το έργο του. Η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας και ο Δήμος Αίγινας συμπαρίσταται  στον αγώνα των εκπαιδευτικών , των γονέων αλλά και  των μαθητών της περιοχής για την παραπέρα αναβάθμιση του  Γυμνασίου Μεσαγρού.
 
Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας

Ενδιαφέρει όσους δεν έχουν Απολυτήριο Γυμνασίου.
Τα Σχολεία δεύτερης Ευκαιρίας ακολουθούν ταχύρρυθμο πρόγραμμα που διαρκεί 18 μήνες.  Το 18/μηνο  αντιστοιχεί σε δύο Σχολικά έτη. Το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα καλύπτει 25 ώρες ( 21 διδακτικές ώρες και 4 ώρες εργαστήρια, διαθεματικά projects) και είναι απογευματινό, από τις 4.30 ή 5.00 έως 8.30 ή 9.
Η επιτυχής ολοκλήρωση της διετούς φοίτησης του εκπαιδευόμενου πιστοποιείται με τίτλο ισότιμο με το απολυτήριο γυμνασίου.
Το πρόγραμμα σπουδών των ΣΔΕ διαφοροποιείται σημαντικά από τα αντίστοιχα της τυπικής εκπαίδευσης, κυρίως ως προς τις αρχές, το περιεχόμενο, τη διδακτική μεθοδολογία και την αξιολόγηση των εκπαιδευομένων.
Στον πυρήνα του προγράμματος σπουδών των Σ.Δ.Ε. τίθενται οι βασικές γνώσεις-δεξιότητες, όπως ορίζονται στο υπόμνημα για τη Διά βίου μάθηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2000). Αυτές είναι η γραφή, η ανάγνωση, οι αριθμητικοί υπολογισμοί, η γνώση μιας ξένης γλώσσας και η χρήση Η/Υ. 

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει τα παρακάτω αντικείμενα:
1. Ελληνική γλώσσα
2. Μαθηματικά
3. Πληροφορική
4. Αγγλικά
5. Κοινωνική εκπαίδευση
6. Περιβαλλοντική εκπαίδευση
7. Αισθητική αγωγή
8. Στοιχεία Τεχνολογίας και Φυσικών επιστημών
9. Προσανατολισμό-Συμβουλευτική σε θέματα επαγγελματικής σταδιοδρομίας
 
Τα παραπάνω "μαθήματα" δεν περιχαρακώνονται αυστηρά στα όρια του αντίστοιχου επιστημονικού πεδίου, αλλά αξιοποιούν στοιχεία από πολλές επιστήμες. 
Για να λειτουργήσει Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας στο νησί μας απαιτείται να ενδιαφερθούν τουλάχιστον 25 άτομα.  Αν λοιπόν δεν έχετε Απολυτήριο Γυμνασίου μπορείτε να αποκτήσετε φοιτώντας σε ΣΔΕ.

Πληροφορίες : Γρυπαίου Ξανθούλα τηλ 22973 20016

Ο Πρόεδρος της ΔΕΠ
Πούντος Γιάννης