Δήμος Αίγινας. Απολογισμός υλοποίησης πρακτικής άσκησης φοιτητών.

Δήμος Αίγινας. Απολογισμός υλοποίησης πρακτικής άσκησης φοιτητών.
Από το τέλη Νοεμβρίου 2011, μετά από πρωτοβουλία του Γραφείου Παιδείας του Δήμου, καθορίστηκαν θέσεις πρακτικής άσκησης φοιτητών. Οι θέσεις οριστικοποιήθηκαν, μετά την υπ’ αριθμό 67/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με κοινή απόφαση (ΚΥΑ) των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Παιδείας.

Ένα χρόνο μετά την εφαρμογή του θεσμού, ανακοινώνουμε απολογιστικά στοιχεία. Η επιλογή μας αυτή δικαιώθηκε, γιατί επιβεβαιώθηκε η σημαντική κοινωνική και εκπαιδευτική αξία της πρακτικής άσκησης για τους ασκούμενους και τις οικογένειές τους αλλά και η σημαντική υποβοήθηση της λειτουργίας του Δήμου. Στο χρόνο που πέρασε, έχουν γίνει τα εξής:

Ο Δήμος ζήτησε συνεργασία από τα γραφεία δομής, απασχόλησης και σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) εκπαιδευτικών ιδρυμάτων όλης της Χώρας.
Έχει ήδη ολοκληρωθεί ή βρίσκεται σε εξέλιξη πρακτική άσκηση φοιτητών από τα ΤΕΙ Αθηνών, Ηπείρου και Μακεδονίας και τα Πανεπιστήμια Αιγαίου και Κρήτης. Έχει, επίσης, συμφωνηθεί συνεργασία με τα ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, Σητείας και Καλαμάτας.
Παράλληλα, έγιναν δεκτοί αρκετοί σπουδαστές του τοπικού Δημόσιου ΙΕΚ για εξάμηνη πρακτική άσκηση. Στο αμέσως προσεχές διάστημα, θα ληφθεί πρωτοβουλία και για αποδοχή αιτημάτων διάθεσης θέσεων σε σπουδαστές των σχολών Μαθητείας (ΕΠΑΣ) του ΟΑΕΔ.
Η πρακτική άσκηση έγινε ή γίνεται στις οικονομικές και διοικητικές υπηρεσίες του Δήμου, στο γραφείο Δημόσιας Υγείας, στο Λαογραφικό Μουσείο, στη ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ και στο Δημοτικό Παιδικό Σταθμό.

Ευχαριστούμε τους ασκούμενους  φοιτητές/ σπουδαστές και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα προέλευσης για την άριστη συνεργασία αλλά και τους υπαλλήλους των τομέων υποδοχής του Δήμου Αίγινας για τη συμβολή τους στην επιτυχημένη πραγματοποίηση αυτής της πρωτοβουλίας.   

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ - Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας