Ενημερωτικό σημείωμα για τη μεταφορά μαθητών από τον αντιδήμαρχο Νεκτάριο Κουκούλη.

Αμέσως μετά την δημοσίευση των  περσινών οδηγιών (ΦΕΚ 1701/Β/2011), μόλις  τον Ιούλιο, ο Δήμος έκανε όλες τι απαραίτητες, σε συνεργασία και με άλλους μεγάλους Δήμους του Πειραιά . Έγινε δηλαδή, μελέτη 262000 €, οι απαραίτητες  διαπιστωτικές πράξεις Δημάρχου και απόφαση δημοτικού συμβουλίου και εν τέλει διεθνής διαγωνισμός 25/10/11 και ανακοίνωση ελεύθερης διαπραγμάτευσης  το Δεκέμβριο. Όλα αυτά απέβησαν άκαρπα με μόνη εξαίρεση κάποιες μεταφορές  με ταξί στο Βαθύ και στο ΕΠΑΛ και με ΚΤΕΛ στο Μεσαγρό.

Βλέποντας όλη αυτήν την αδιέξοδη κατάσταση, το Κράτος έδωσε παράταση σε όλες τις υπάρχουσες συμβάσεις  ως τον Ιούνιο του 2012. Οι προσπάθειες  για πιο έγκαιρη σύνταξη μελετών  προσέκρουσαν στις ίδιες οδηγίες  του 2011. Έτσι το Υπουργικό Συμβούλιο  με πράξη νομοθετικού περιεχομένου στις 5/9/12, μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες αυτές στις Περιφέρειες προσωρινά για φέτος και οριστικά από το σχολικό έτος 2013 -14 με νομοθετική ρύθμιση που ήδη πέρασε από τη Βουλή.

«Αγκάθι» για τις φετινές  μεταφορές η περικοπή μεγάλου  ποσοστού από τα σχετικά κρατικά  κονδύλια, για την οποία υπάρχουν μεγάλες αντιδράσεις από όλες τις Περιφέρειες.

Στην Αίγινα απαιτούνται μεταφορές  πολλών κατηγοριών που σύμφωνα με τις περσινές οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών κοστολογούνται γύρω στις 260.000 €. Οι μεταφορές που γίνονται αυτή τη στιγμή είναι:

Μεταφορές με μισθωμένα ταξί (κυρίως στο Βαθύ και ορισμένες στο ΕΠΑΛ, ενώ εκκρεμεί και μια για το Δημοτικό Σχολείο Πέρδικας)
Μεταφορές με σύμβαση μέσω ΚΤΕΛ στα Σχολεία Μεσαγρού, από Αγία Μαρίνα και Πόρτες
Μεταφορές μέσω συγκοινωνίας με έκδοση Ειδικού Μαθητικού Δελτίου από τα σχολεία.
Μεταφορές από γονείς, που λαμβάνουν Γονικό Επίδομα Μεταφοράς, όπου δεν καλύπτονται από τις παραπάνω κατηγορίες.
Ενίοτε αν απαιτηθεί γίνονται μεταφορές με πλοίο από Αγκίστρι.

Το κόστος των μεταφορών αυτών  πληρώνεται από κρατικά κονδύλια προς την Περιφέρεια, γι’ αυτό και ο Δήμος μας δε λαμβάνει απ’ ευθείας επιχορήγηση.

Αυτή τη στιγμή πράγματι υπάρχουν οφειλές προς το ΚΤΕΛ και από το Δήμο. Οι οφειλές αυτές, όμως δεν  αφορούν μεταφορές μαθητών αλλά απλήρωτα τιμολόγια από το πρόγραμμα ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ και περσινή σύμβαση πραγματο- ποίησης δρομολογίων το καλοκαίρι.

Σήμερα το ΚΤΕΛ επικαλούμενο οικονομική αδυναμία δεν πραγματοποιεί πολλά  δρομολόγια ή τα πραγματοποιεί τμηματικά  χωρίς να υπάρχει προγραμματισμός, με αποτέλεσμα να δημιουργείται σοβαρό πρόβλημα στη λειτουργία των Σχολείων και να διακυβεύεται από αυτή την  κατάσταση η ασφάλεια των μαθητών  – τριών. Με αυτό διαφωνούμε ΚΑΘΕΤΑ και είμαστε δίπλα στους γονείς και στους μαθητές μας.

Θα υποστηρίξουμε, επίσης, όποια λύση αποφασιστεί από την Περιφερειακή Ενότητα Νήσων. Διαφωνούμε και με τις προθέσεις του Κράτους αν περικόψει τα σχετικά κονδύλια και ενώνουμε τη φωνή διαμαρτυρίας με όλους τους συλλογικούς φορείς, σχολεία και υπηρεσίες.

Ο Δήμος, παρά το ότι το ΚΤΕΛ απειλεί με μηνύσεις για υφαρπαγή συγκοινωνιακού έργου, όταν δε γίνονται δρομολόγια καλύπτει ορισμένες από τις ανάγκες με το λεωφορείο του, που όμως δεν επαρκεί.

Οι συζητήσεις που έχουν γίνει  για ανάληψη συγκοινωνιακού έργου  από άλλους ιδιώτες με «μίνι-βαν» μπορούν να εξεταστούν. Έχουν ακουστεί σε πολλές συγκεντρώσεις γονέων και είχαν γίνει και ορισμένες ερωτήσεις στο Δήμο. Τελικά όμως δεν υπήρξε ποτέ συγκεκριμένη πρόταση. Κατά τη γνώμη μας, η ενδεδειγμένη λύση για την Αίγινα αυτή τη στιγμή είναι η ανάθεση μέσω σύμβασης στο ΚΤΕΛ ή σε οποιαδήποτε άλλη ιδιωτική εταιρεία δείξει τελικά ενδιαφέρον και των υπόλοιπων τριών λεωφορειακών γραμμών.