Δήμος Αίγινας. Ειδικό επαγγελματικό τιμολόγιο ύδρευσης.

Δήμος Αίγινας. Ανακοίνωση.
Υπενθυμίζουμε στους καταναλωτές  ύδρευσης που είναι επαγγελματίες, ότι μετά τις υπ’ αριθμούς 79 έως 83/2012 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας, για τις επιχειρήσεις στις δραστηριότητες των οποίων το νερό αποτελεί αποφασιστικό παράγοντα στη διαδικασία παραγωγής των προϊόντων ή των παρεχόμενων υπηρεσιών, έχει καθοριστεί ειδικό επαγγελματικό τιμολόγιο για ολόκληρη την ποσότητα κατανάλωσης, με χρέωση ανά κυβικό μέτρο ίση με την κατά κοινότητα τιμή της δεύτερης κλίμακας, στο οποίο μπορούν να ενταχθούν εφ’ όσο το επιθυμούν.

Οι υδρολήπτες που εμπίπτουν στο τιμολόγιο είναι όσοι έχουν ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφετέριες, ενοικιαζόμενα δωμάτια καθώς και οι επαγγελματίες αγρότες. Για την ένταξη στο ειδικό επαγγελματικό τιμολόγιο οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν αίτηση στην υπηρεσία ύδρευσης, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα αποδεικτικά δικαιολογητικά, το συντομότερο δυνατό.

Η ανακοίνωση γίνεται, γιατί διαπιστώθηκε ότι πολλοί επαγγελματίες δεν έχουν φροντίσει να ενημερωθούν, αν και οι σχετικές αποφάσεις έχουν ανακοινωθεί με πολλούς τρόπους.