Ορκωμοσία του συμβούλου της Δημοτικής Κοινότητας Αίγινας κ. Κώστα Γαλάνη.

Δήμος Αίγινας. Πρακτικό Ορκωμοσίας.

Στην Αίγινα σήμερα 14 Νοεμβρίου 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00μ, στο Δημοτικό Κατάστημα Αίγινας (Χρ. Λαδά ενώπιον εμού του Θεοδοσίου Γ. Σακκιώτη Δημάρχου Αίγινας, εμφανίστηκε ο κ. Γαλάνης Κωνσταντίνος του Γρηγορίου, ο οποίος ανακηρύχθηκε β’ αναπληρωματικός Σύμβουλος της Δημοτικής Κοινότητας Αίγινας του συνδυασμού «ΑΙΓΙΝΑ – ΚΙΝΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ» που συμμετείχε στις Δημοτικές εκλογές της 07-11-2010 και σήμερα είναι α΄ αναπληρωματικός σύμβουλος (λόγω παραίτησης του Τοπικού Συμβούλου κ. Κάππου Δημήτριου και της μη αποδοχής της ορκωμοσίας της α΄ αναπληρωματικής κα Τζίτζη Αθηνάς) και κλήθηκε με το υπ’ αρ. 16.305/12.11.2012 έγγραφο του Δήμου, κατόπιν της παραιτήσεως του αναδειχθέντος τακτικού μέλους του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αίγινας του συνδυασμού αυτού κ. Κάππου Δημήτριου του Παναγιώτη, η οποία έγινε αποδεκτή με την υπ’ αρ. 493/29-10-2012 απόφασή μου, και ζήτησε να δώσει τον από τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν. 3852/2010
προβλεπόμενο όρκο.

Ο προαναφερόμενος αφού έθεσε το δεξί του/της χέρι στο Ιερό Ευαγγέλιο ορκίστηκε ως κατωτέρω: «Ορκίζομαι να είμαι πιστός/η στην πατρίδα, να υπακούω στο Σύνταγμα και στους νόμους και να εκπληρώνω τίμια και ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου».

Για πίστωση και βεβαίωση συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται.