Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Αίγινας.

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Αίγινας.
ας προσκαλούμε  σε συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής  Διαβούλευσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Μεριστός), τη Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου και ώρα 18.30, με θέμα:

ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΓΝΩΜΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013.

Σε περίπτωση  μη ύπαρξης απαρτίας, η συνεδρίαση θα επαναληφθεί την επόμενη μέρα, Τρίτη 27 Νοεμβρίου, την ίδια ώρα στον ίδιο χώρο. Αντίγραφα του σχεδίου  μπορείτε να παραλάβετε από τη Γραμματεία Δημάρχου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Θεοδ. Γ. Σακκιώτης
Πρόεδρος της  Επιτροπής