Ανακοίνωση Επιτροπής Κληροδοτημάτων Δήμου Αίγινας.

Ανακοίνωση Επιτροπής Κληροδοτημάτων Δήμου Αίγινας.
Η Διαχειριστική Επιτροπή των Κληροδοτημάτων του Δήμου μας κατά τη συνεδρίασή της που πραγματοποιήθηκε στις 30-11-2012, αποφάσισε ομόφωνα να γίνουν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να εκτελεστούν οι σκοποί των παρακάτω αναφερομένων Κληροδοτημάτων :

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΡΑΚΕΙΟ (ΣΠΥΡΟΥ ΑΛΥΦΑΝΤΗ)

(οικονομική ενίσχυση αγοριών και κοριτσιών που σπουδάζουν γιατροί και θα φροντίζουν για την Αίγινα)

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΙΟΥΛΙΑΣ ΚΑΤΣΑ

(οικονομική ενίσχυση μετά το γάμο, ενός ή και περισσοτέρων άπορων κοριτσιών καταγομένων από πατέρα και μητέρα Αιγινήτες και που διαμένουν στην Αίγινα)

Για πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων, μπορείτε να απευθύνεσθε στην αρμόδια υπάλληλο του Δήμου μας (κ. A. Πηγιαδίτη. - τηλ. 2297320013) από τη Δευτέρα 07-01-2013 μέχρι και την Πέμπτη 17-01-2013.

Αίγινα 04 Δεκεμβρίου 2012
ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ