Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 5ης Μαρτίου 2013.

Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη: Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθμ. 17/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία παραπέμπεται το θέμα του διαγωνισμού της "Μεταφοράς πόσιμου νερού στη νήσο Αίγινα, για την Αίγινα και την Πέρδικα, με υδροφόρα πλοία για τα έτη 2013-2014" στο Δημοτικό Συμβούλιο.

{magictabs}|||| Video 1::

|||| Video 2::

|||| Video 3::

|||| Video 4::

{/magictabs}
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθμ. 18/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία παραπέμπεται το θέμα του διαγωνισμού της "Μεταφοράς πόσιμου νερού στη νήσο Αίγινα στο Βαθύ, στην Κυψέλη και στον Μεσαγρό, με υδροφόρα πλοία για τα έτη 2013-2014" στο Δημοτικό Συμβούλιο.