Πρόσκληση Ειδικής Συνεδρίασης Δημ.Συμβουλίου, Τετ 20 Μαρτίου 2013. (Προϋπολογισμός 2013)

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείσθε να προσέλθετε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Κτηρίου που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Αγίας Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού), την 20η του μηνός Μαρτίου έτους 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00’ για συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί του παρακάτω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

"Ψήφιση προϋπολογισμού Δήμου Αίγινας οικονομικού έτους 2013"
 
Ο Πρόεδρος του  Δημοτικού Συμβουλίου
Γιαννούλης Α. Νικόλαος