Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 20ης Μαρτίου 2013.


Πραγματοποιήθηκε σήμερα η προγραμματισμένη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας με θέμα της ημερήσιας διάταξης την "Ψήφιση προϋπολογισμού Δήμου Αίγινας οικονομικού έτους 2013". Στα videos που ακολουθούν μπορείτε να δείτε τα όσα συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.

{magictabs}|||| Video 1::

|||| Video 2::

|||| Video 3::

|||| Video 4::

|||| Video 5::

|||| Video 6::

{/magictabs}