Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 12ης Απριλίου 2013.

Καλείσθε να προσέλθετε σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Κτηρίου που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Αγίας Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού), την 12η του μηνός Απριλίου έτους 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00’ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, που είναι τα εξής:

 Περί έγκρισης Οικονομικού Απολογισμού έτους 2012 της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αίγινας (Σ.Ε.Δ.Ε.Δ.Α.).

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κος Κουκούλης Νεκτάριος

 Περί έγκρισης κατανομής επιχορήγησης στις σχολικές επιτροπές για τις λειτουργικές ανάγκες των σχολείων.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κος Κουκούλης  Νεκτάριος

Συζήτηση για τις οικονομικές εκκρεμότητες και τις οφειλές από τέλη ύδρευσης του ΕΚΠΑΖ.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κος Κουκούλης  Νεκτάριος

Περί έγκρισης Διετούς Προγράμματος Δράσης 2013-2014 της Κ.Ε.Δ.Α..  

Εισηγητής ο κος Τζίτζης Νικόλαος

Περί έγκρισης προϋπολογισμού της Κ.Ε.Δ.Α. για το έτος 2013.

Εισηγητής ο κος Τζίτζης Νικόλαος

Περί έγκρισης προϋπολογισμού Δ.Α.Ο.Α. για το έτος 2013.

Εισηγητής ο κος Νικολούζος Εμμανουήλ

Περί αλλαγής όρων δόμησης για την κατασκευή κλειστού αθλητικού – πολιτιστικού χώρου πολλαπλών χρήσεων στην περιοχή της Δ.Κ. Κυψέλης.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κος Μπέσης Ηλίας

Περί έγκρισης απόδοσης του Πολιτιστικού Τέλους.

Εισηγητής ο κος Δήμαρχος
 
Περί έγκρισης δαπανών και τρόπου εκτέλεσής τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3463/2006, των εργασιών: α) Για υπηρεσίες ψηφιακής υποστήριξης Οργανισμών του Δημοσίου μέσω διαδικτύου από την Ε.Π.Ε. Σ. Καραγιλάνης, β) Συντήρησης-υποστήριξης Πληροφοριακού συστήματος του Δήμου μας και γ) Συντήρησης-επισκευής φωτοτυπικού μηχανήματος του Κ.Ε.Π. του Δήμου μας δ) Αμοιβή ΕΥΔΑΠ για έλεγχο υδρομέτρων.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κος Κουκούλης Νεκτάριος

Περί έγκρισης δαπανών και τρόπου εκτέλεσής τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3463/2006 και του άρθρου 65, παρ. 1 του Ν.3852/2010, προμηθειών του Δήμου μας: α) Προμήθεια υλικών καθαριότητας και υγιεινής, β) Προμήθεια χαρτιού φωτοτυπιών και εκτυπώσεων, γ) Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, δ) Προμήθεια εξαρτημάτων χορτοκοπτικού μηχανήματος, ε) Προμήθεια οικοδομικών υλικών για τη συντήρηση των Νεκροταφείων, στ) Προμήθεια ελαστικών επισώτρων, ζ) Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού (γάλα) έτους 2013, η) Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού.   

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κος Κουκούλης  Νεκτάριος

Περί έγκρισης εκμίσθωσης χώρων πλαζ για εκμετάλλευση από ιδιώτες και  εξουσιοδότηση Οικονομικής Επιτροπής για τον καταρτισμό όρων διεξαγωγής των απαιτούμενων δημοπρασιών.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κος Κουκούλης  Νεκτάριος

Περί εξέτασης αιτήσεως για μείωση μισθώματος του κ. Μακαραντζή Αθανασίου, μισθωτή Δημοτικού καταστήματος Ιχθυαγοράς.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κος Κουκούλης  Νεκτάριος

Περί ανάκλησης άδειας λειτουργίας κινητής καντίνας (ρυμουλκούμενη) στον Τζίτζη Στ. Μιχαήλ στον εκμισθούμενο από το Δήμο χώρα στην 1η πλαζ Μαραθώνα Αίγινας.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κος Μπέσης Ηλίας
Περί έγκρισης, βάσει του άρθρου 67, παρ. 5 του Π.Δ. υπ’ αριθ. 28/1980, μεταφερόμενης ποσότητας νερού στη Δημοτική Κοινότητα Αίγινας στη θέση Ν.Ο.Α. κατά τη χρονική περίοδο 01.12.2012 έως 31.12.2012.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κος Μαρμαρινός Παναγιώτης.

Εξέταση αιτήσεως της ΖΑΧΑΡΑΤΟΥ-ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ, για επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων στο Δήμο λόγω λανθασμένων τετραγωνικών μέτρων υπολογισμού των Δημοτικών Τελών, Δημοτικού Φόρου και Τ.Α.Π. στον λογαριασμό της Δ.Ε.Η.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κος Κουκούλης  Νεκτάριος

Εξέταση αιτήσεως του ΚΑΦΕΤΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ για επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων στο Δήμο λόγω λανθασμένης τιμής ζώνης υπολογισμού Τ.Α.Π. στο λογαριασμό της Δ.Ε.Η..

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κος Κουκούλης  Νεκτάριος
 
Εξέταση αιτήσεως του υδρολήπτη του Δήμου ΚΑΚΟΥΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ για επιστροφή χρηματικού ποσού, ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στο Δήμο.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κος Μαρμαρινός Παναγιώτης.

Εξέταση αιτήσεων των  υδροληπτών του Δήμου, ΚΑΠΑΝΤΑΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ (ο λογαριασμός είναι στο όνομα ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ), ΛΑΛΑΟΥΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, ΔΕΛΗ ΙΩΑΝΝΗ (ο λογαριασμός είναι στο όνομα ΜΟΥΣΟΥΛΕΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ), ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΣ (ο λογαριασμός είναι στο όνομα ΜΕΣΣΑΔΟΣ ΜΙΧΑΗΛ), για διόρθωση χρεώσεών τους σε  βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης με βάση το ειδικό επαγγελματικό τιμολόγιο, που ισχύει για τις επιχειρήσεις.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κος Μαρμαρινός Παναγιώτης.

Εξέταση αιτήσεων των  υδροληπτών του Δήμου, ΛΟΡΕΝΤΖΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ, ΣΙΦΟΥΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ο λογαριασμός είναι στο όνομα ΣΙΦΟΥΝΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ), ΚΟΡΝΑΡΑΚΗ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ, ΛΑΖΑΡΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ, ΚΑΠΠΟΥ ΑΡΓΥΡΩΣ, ΝΤΑΤΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ, ΒΑΡΟΥΦΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ, ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, MORGAN WILLIAM, για διόρθωση χρεώσεών τους σε βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης διότι, λόγω αέρα, καταγράφονταν κυβικά στα υδρόμετρά τους.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κος Μαρμαρινός Παναγιώτης.

Εξέταση αιτήσεων των  υδροληπτών του Δήμου, ΜΠΡΟΥΣΤΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ (δύο παροχές: αριθ. διαδρομών 4062650, 4062760 (ο λογαριασμός είναι στο όνομα ΜΠΟΒΑΛΗ-ΜΠΡΟΥΣΤΑ ΜΑΡΙΝΑ), ΜΠΗΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  (δύο παροχές: αριθ. διαδρομών 1631400, 1631500 (ο λογαριασμός είναι στο όνομα ΜΠΗΤΡΟΥ ΡΟΖΕΤΑ), ΒΑΚΡΑΤΣΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ, ΑΡΒΑΝΙΤΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ, ΤΖΙΤΖΗ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ για διόρθωση χρεώσεών τους σε βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης λόγω καθυστέρησης μέτρησης των υδρομέτρων τους.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κος Μαρμαρινός Παναγιώτης.

Εξέταση αιτήσεων των  υδροληπτών του Δήμου, ΓΕΛΑΔΑΚΗ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ, ΚΑΝΑΚΗ ΙΟΥΛΙΑΣ ( ο λογαριασμός είναι στο όνομα ΜΟΥΝΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ), ΚΟΡΝΑΡΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟΥ (ο λογαριασμός είναι στο όνομα ΣΑΡΡΗ ΣΤΕΛΛΑ), ΚΟΤΤΑΚΗ ΖΑΦΕΙΡΙΑΣ (ο λογαριασμός είναι στο όνομα ΚΟΤΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ), ΠΙΤΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ο λογαριασμός είναι στο όνομα ΤΟΓΙΑΣ Α.Ε.), ΠΙΤΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ-ΠΑΓΩΝΑΣ, ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ο λογαριασμός είναι στο όνομα ΛΑΖΑΡΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ), ΚΑΨΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (ο λογαριασμός είναι στο όνομα ΚΑΨΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ), για διόρθωση χρεώσεών τους σε βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης λόγω λανθασμένης καταμέτρησης των υδρομέτρων τους.
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κος Μαρμαρινός Παναγιώτης.

Εξέταση αιτήσεως της υδρολήπτριας  του Δήμου ΣΑΜΟΥΡΚΑ ΕΙΡΗΝΗΣ (ο λογαριασμός είναι στο όνομα ΜΕΧΛΕΡ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ) για διόρθωση χρεώσεώς της σε βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης λόγω λάθους αντιγραφής από τα βιβλία μετρήσεως στους βεβαιωτικούς καταλόγους.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κος Μαρμαρινός Παναγιώτης.

Ο Πρόεδρος του  Δημοτικού Συμβουλίου
Γιαννούλης Α. Νικόλαος