Πρόσκληση σε Ειδική Συνεδρίαση Δημ.Συμβουλίου, Μ. Δευτέρα 29ης Απριλίου 2013.

 Καλείστε να προσέλθετε στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Κτηρίου που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Αγίας Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού), την 29η του μηνός Απριλίου έτους 2013, ημέρα Μ. Δευτέρα και ώρα 15:30’, προκειμένου να προβούμε, στην:

Εκλογή Γραμματέα Δημοτικού Συμβουλίου   (Άρθρο 64   Ν. 3852 /2010)  λόγω αποδοχής της παραίτησης του νυν  Γραμματέα από τη θέση του Δημοτικού   Συμβούλου.

Ο Πρόεδρος του  Δημοτικού Συμβουλίου,
Γιαννούλης Α. Νικόλαος