Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημ.Συμβουλίου, Μ.Δευτέρα 29 Απριλίου 2013.

Καλείστε να προσέλθετε σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Κτηρίου που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Αγίας Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού), την 29η του μηνός Απριλίου έτους 2013, ημέρα M. Δευτέρα και ώρα 16:30’ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, που είναι τα εξής:

Συγκρότηση Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών 2013.
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νεκτάριος Κουκούλης

Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2013.
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νεκτάριος Κουκούλης

Επικαιροποίηση της υπ’ αριθ. 168/1999 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας περί « Έγκρισης τροποποίησης τμήματος οδού στην οδό Δημητρίου Πετρίτη της Ενορίας Αγ. Νικολάου στην ιδιοκτησία Ελευθερίου και Μαριωρής Κοντού και της ιδιοκτησίας Ελευθερίας Λυκούρη».

Αποδοχή και κατανομή τεσσάρων (4) δόσεων  ΣΑΤΑ έτους 2013.
Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

Περί αντικατάστασης  τακτικού μέλους από το Διοικ.  Συμβούλιο της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αίγινας (Κ.Ε.Δ.Α.).  
Εισηγητής ο κ. Νικόλαος Τζίτζης

Περί έγκρισης δαπανών και τρόπου εκτέλεσης εργασιών του Δήμου μας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3463/2006.
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νεκτάριος Κουκούλης

Περί έγκρισης δαπανών και τρόπου εκτέλεσης προμηθειών του Δήμου μας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3463/2006 και του άρθρου 65, παρ. 1 του Ν.3852/2010.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νεκτάριος Κουκούλης

Περί αντικατάστασης τακτικών μελών του Δημοτικού Αθλητικού Οργανισμού Αίγινας και ορισμός Προέδρου.
Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

Περί έγκρισης  χορήγησης άδειας λειτουργίας σε κατάστημα εκμισθώσεως μοτοποδηλάτων – ποδηλάτων της κ. Χριστοδουλάτου Αγγελικής.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ηλίας Μπέσης

Ο Πρόεδρος του  Δημοτικού Συμβουλίου
Γιαννούλης Α. Νικόλαος