Θέματα συνεδρίασης 11 Αυγούστου 2008

Προσκαλείσθε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 11 Αυγούστου 2008 ημέρα Δευτέρα   και ώρα 7,00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του που βρίσκεται στο Δημοτικό Κτήριο επί των οδών Αγ. Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω  θεμάτων  της  ημερησίας διάταξης που είναι  τα εξής :  
 
1.- Έγκριση φακέλου έργου «Κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού σύνδεσης της Ν. Αίγινας με την ΕΥΔΑΠ (προμελέτη έργου)».

2.- Έγκριση των όρων του διαγωνισμού για την ανάθεση της προμελέτης του έργου «Κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού σύνδεσης την Ν. Αίγινας με την ΕΥΔΑΠ».

3.- Ορισμός επιτροπής, διενέργειας διαγωνισμού για την ανάθεση της προμελέτης του έργου «Κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού σύνδεσης την Ν. Αίγινας με την ΕΥΔΑΠ»

4.-  Έγκριση μελέτης μεταφοράς πόσιμου νερού στη νήσο Αίγινα για το Βαθύ, τη Κυψέλη και το Μεσαγρό με υδροφόρα πλοία για τα έτη 2009- 2010.  

5.-Έγκριση μελέτης  μεταφοράς  πόσιμου νερού στη νήσο Αίγινα για την Αίγινα και την Πέρδικα με υδροφόρα πλοία για τα έτη 2009- 2010  

6.-  Εισήγηση Δημαρχιακής Επιτροπής για εφαρμογή της μελέτης «Επέκταση-διαμόρφωση  πεζοδρομίων στην παραλία της Αίγινας»   

7.-Έγκριση μελέτης του έργου αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στον οδικό άξονα Αίγινας – Μεσαγρού – Αγ. Μαρίνας της νήσου Αίγινας και έγκριση υποβολής αίτησης για χρηματοδότηση του έργου στην περιφέρεια Αττικής από το ΕΣΠΑ 2007- 2013.

  8.- Αποδοχή πίστωσης ποσού 4.832,74  €  για αμοιβή Σχολικών Τροχονόμων, αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου οικ. έτους 2008 για την εγγραφή της και ψήφιση διάθεσής της στις Σχολικές Επιτροπές.  

    9.- Αποδοχή πίστωσης 29.638,48 € (23.965,00 και 5.673,48) για την μισθοδοσία προσωπικού μερικής απασχόλησης στο Δήμο μας και αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2008 για την εγγραφή της.

10.- Λήψη απόφασης για την υποβολή αιτήματος προς το κληροδότημα Π Κ΄ Α Κάπου για την μακροχρόνια μίσθωση του ακινήτου του κληροδοτήματος έκτασης 8504,50 τ.μ. που βρίσκεται στη θέση Λεόντι Κυψέλης για την κάλυψη των αναγκών ύδρευσης,

11.- Χορήγηση άδειας εκτέλεσης εργασιών τομής οδοστρώματος επί δημοτικών δρόμων στην πόλη της Αίγινας.

12.-  Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου και αναμόρφωση πρ/σμου έτους 2008 για ένταξη εκτέλεση έργων – εργασιών – μελετών.

13.-Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου οικ. έτους 2008

14.- Χορήγηση στον κ. Μιχαήλ Ανυφαντάκη άδειας λειτουργίας κινητής καντίνας εντός του μισθωμένου από τον Δήμο χώρου  στη 2η πλάζ Μαραθώνος Αίγινας .  

15.- Χορήγηση στην ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. άδειας λειτουργίας αμιγούς καταστήματος παροχής υπηρεσιών διαδικτύου επί της οδού Μητροπόλεως 4 στην πόλη της Αίγινας.

16.- Χορήγηση στον κ. Βασίλειο Μαγκασιάνο άδειας λειτουργίας κινητής καντίνας εντός του μισθωμένου από τον Δήμο χώρου πλάζ στη θέση ΚΛΙΜΑ-ΚΛΕΙΔΙ του Τ.Δ. Πέρδικας.  

17.- Χορήγηση στον κ. Τζίτζη Μιχαήλ άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στην πρώτη πλαζ Μαραθώνα Αίγινας.   

18.- Αίτημα Βασιλείου Μουσουλέα Ε.Δ.Ε., ως εκπροσώπου της Κ/Ξ Γ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ – ΣΤ. ΜΠΟΝΑΤΟΣ – Β. ΜΟΥΣΟΥΛΕΑΣ για χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ Ν. ΑΙΓΙΝΑΣ κατά ένα χρόνο δηλαδή μέχρι 30-7-2009.  

19.- Έγκριση μελέτης – ανάθεση απευθείας του έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΜΕΣΑΓΡΟΥ.

20.- Έγκριση μελέτης – ανάθεση απευθείας του έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΑΘΕΟΣ .   

21.- Έγκριση μελέτης – ανάθεση απευθείας του έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΕΡΔΙΚΑΣ .   

22.- Έγκριση μελέτης – ανάθεση απευθείας του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟ ΑΙΓΙΝΑΣ.  

23.- Διόρθωση χρεώσεων σε χρηματικούς καταλόγους τελών ύδρευσης.   

24.- Ψήφιση πίστωσης σε βάρος του προϋπολογισμού οικ. έτους 2008 για την αντιμετώπιση δαπάνης φιλοξενίας Ουκρανικού συγκροτήματος ΟΥΚΡΑΙΝΟΤΣΚΑ .   

25.- Αίτημα του Συλλόγου Φίλων Διεθνούς μουσικού φεστιβάλ Αίγινας για οικονομική ενίσχυση.

26.- Τροποποίηση της παραγράφου IV της υπ΄. αριθ. 75/2006 απόφασης Δημ. Σ/λίου για αγορά οικοπέδου για την επέκταση νεκροταφείου Μεσαγρού.

27.- Αίτημα Σπύρου Μηλιώνη για την κοπή ενός πεύκου στο δρομάκι κάτω από το ξενοδοχείο ΑΝΑΤΟΛΗ και κλαδέματος- καθαρισμού ενός άλλου πεύκου πλησίον του πρώτου.  

28.- Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου ως προέδρου και ενός υπαλλήλου του Δήμου  ως γραμματέα, με τους αναπληρωτές τους, στο Β΄θμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Θεάτρων, κινηματογράφων για το έτος 2008.   

29.- Ψήφιση πίστωσης σε βάρος του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2008 για την αντιμετώπιση της δαπάνης των εκδηλώσεων του καλοκαιριού με γενικό τίτλο «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2008»

30.- Αίτημα Λεονάρδου Χατζίνα για επιστροφή 250,00 ευρώ αχρεωστήτως καταβληθέντων για παράβαση Κ.Ο.Κ.

31.- Αίτημα της υδρολήπτριας του Δήμου κας Ευαγγελίας Τρέσσου για την επιστροφή ποσού 54,79 € ( 40,74 και 13,95) από καταβληθέντα τέλη ύδρευσης δύο φορές
        

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

Ιωάννης Πούντος


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png