Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 31ης Μαϊου 2013.

Καλείστε να προσέλθετε σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Κτηρίου που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Αγίας Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού), την 31η του μηνός Μαΐου  έτους 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00’ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, που είναι τα εξής:
Έγκριση υποβολής αιτήματος στον ΕΟΤ για σύνταξη μελέτης και χρηματοδότηση του έργου «Ανάπλαση – αναβάθμιση αρχαίας ατραπού από την παραλία Αγίας Μαρίνας προς τον Ναό Αφαίας».

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ηλίας Μπέσης.

 Περί εξουσιοδότησης του κ. Δημάρχου για την υπογραφή σχετικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αίγινας και της ΚΕΔΑ για την υλοποίηση του διετούς προγράμματος  δράσης της επιχείρησης 2013-2014.

Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος.
 
Συγκρότηση Συμβουλίου ένταξης μεταναστών ( άρθρο 78 του Ν.3852/2010).

Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος.

Αποδοχή πίστωσης για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας και κατανομή αυτής.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ηλίας Μπέσης.

Κατανομή πίστωσης 17.240,00  € από το πρόγραμμα ΣΑΤΑ (5η εντολή ΣΑΤΑ 2013).

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ηλίας Μπέσης.

Περί αντικατάστασης μελών στην Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αίγινας.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ηλίας Μπέσης.

Σύναψη προγραμματικής σύμβασης υλοποίησης προγραμμάτων με το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) μέσω της σύστασης και λειτουργίας Κέντρου Δια Βίου Μάθησης.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Κουκούλης Νεκτάριος.

Εκμίσθωση ή μη τμήματος της παραλίας Αγίας Μαρίνας που παραδόθηκε στο Δήμο από την «Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου ΑΕ» (ΕΤΑΔ ΑΕ).

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Κουκούλης Νεκτάριος.

Μείωση τελών χρήσης κοινόχρηστου χώρου/ανά τ.μ. επιχειρήσεων που γειτνιάζουν με την παραλία Αγίας Μαρίνας.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Κουκούλης Νεκτάριος.

Συζήτηση επί της έκθεσης της ομάδας εργασίας που εξέτασε το θέμα διαφοράς μεταξύ μεταφερθεισών ποσοτήτων νερού κατά τα έτη 2010 – 2012.

Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος.

Συζήτηση για την ισόρροπη αγροτική ανάπτυξη: Προστασία και βελτίωση της καλλιέργειας της φυστικιάς.                

Εισηγήτρια η Δημοτική Σύμβουλος κ. Κανελλά Τιτίνα.

Ονομασία αίθουσας Δημοτικού Γυμναστηρίου Αίγινας με το όνομα «Γιάννης Στρατηγός».

Εισηγητής ο Πρόεδρος του ΔΑΟΑ κ. Φίλλιπος Τζίτζης.

Έγκριση εκμίσθωσης Δημοτικού Καταστήματος Ιχθυαγοράς και εξουσιοδότηση Οικονομικής Επιτροπής για τον καταρτισμό των όρων διακήρυξης της απαιτούμενης δημοπρασίας.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Κουκούλης Νεκτάριος.

Ο Πρόεδρος του  Δημοτικού Συμβουλίου
Γιαννούλης Α. Νικόλαος