Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας 31ης Μαΐου 2013.

Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η προγραμματισμένη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας. Λόγω μεγάλης διάρκειας (η συνεδρίαση διήρκεσε περισσότερο από πέντε ώρες, χωρίς να έχουν συζητηθεί θέματα ημερησίας) αποσύρθηκαν πολλά θέματα. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης μπορείτε να τα δείτε εδώ. Στα videos που ακολουθούν μπορείτε να δείτε τα όσα συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.

{magictabs}|||| Video 1::

|||| Video 2::

|||| Video 3::

|||| Video 4::{

|||| Video 5::

|||| Video 6::

|||| Video 7::

|||| Video 8::

{/magictabs}